Közösségi etikett a LawyerUp szolgáltatás használatához

 1. Tilos a Weboldalon más nevében való regisztráció, továbbá a más nevében történő kommunikáció (pl. kérdések más nevével történő beküldése, a más nevében való hozzászólások közlése, értékelések küldése stb.). Ugyancsak különösen tilos a regisztrált vagy nem regisztrált felhasználó személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, vagy azokkal történő bármilyen más visszaélés (ide nem értve azt az esetet, amikor a felhasználó maga hozza nyilvánosságra a személyes adatait).
 2. A Weboldalon folytatott kommunikáció során tilos a trágár, megbotránkoztató, sértő, agresszív, és fenyegető szóhasználat. Kérjük, hogy a Weboldalon folytatott kommunikáció során egymással szemben legyenek udvariasak és elfogadók.
 3. A Weboldalon tilos bármilyen politikai, ideológiai vagy vallási kérdés, illetve uszító, kirekesztő, gyűlöletkeltésre, a nyugalom megzavarására vagy közösségi izgatásra alkalmas témák tárgyalása, hozzászólások közlése.
 4. A Weboldalon tilos a más személyeket bántó, lejárató, zaklató, diszkrimináló, személyes adataik védelméhez való jogukat sértő megnyilatkozás. Tilos a jó ízlést sértő képeket vagy hozzászólást tartalmazó, illetve gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakara mutató linkeket és hivatkozásokat tartalmazó poszt.
 5. A Weboldalon különösen tilos a bűncselekményekre, szabálysértésekre, vagy egyéb jogsértésekre való felhívás, vagy ilyen cselekmények elkövetésére való ajánlkozás. Ugyancsak tilos minden olyan aktivitás a Weboldalon keresztül, amely sérti a kifejtésének időpontjában a Magyarországon hatályos jogszabályokat.
 6. Tilos a törölt tartalom (pl. kérdés, válasz, hozzászólás, értékelés) - részbeni vagy teljes - visszamásolása. Nem szabálysértő ugyanakkor, ha kizárólag a törölt tartalom nem kifogásolható részének újbóli beírására kerül sor.
 7. Mielőtt tartalmat hoz létre, kérjük ellenőrizze, hogy az Ön által létrehozni kívánt tartalomhoz nagy mértékben hasonló vagy azzal azonos tartalom elérhető-e már a Weboldalon.
 8. Tilos a szerzői jogi vagy bármely más jogi védelem alatt álló tartalom engedély nélküli felhasználása. Kérjük, közlés előtt minden esetben győződjön meg arról, hogy az Ön által feltölteni kívánt tartalom az Ön szellemi terméke vagy annak felhasználásához kapcsolódóan valamennyi szükséges engedéllyel, illetve hozzájárulással rendelkezik.
 9. Tilos minden olyan tartalom, amelynek célja a LawyerUp-hoz nem köthető termékek és/vagy szolgáltatások reklámozása.
 10. A szolgáltató a Weboldal adminisztrátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a posztokat, amelyek megsértik a fenti alapelvek valamelyikét, töröljék. Szintén az adminisztrátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok megszegését követően a regisztrált felhasználó/ügyvéd hozzáférését ideiglenesen korlátozzák (“letiltás”) vagy megszüntessék (“törlés").
 11. Az adminisztrátorok alapvető feladata biztosítani a folyamatos kommunikáció lehetőségét, ennek érdekében törlik a Weboldalon közzétett posztok közül többek között, de nem kizárólag azokat amelyek:
  • akadályozzák a Weboldal rendeltetésszerű használatát;
  • a szolgáltató rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
  • tartalma jogszabályba, vagy jelen alapelvek valamelyikébe ütközik.
 12. Az adminisztrátorok a szabálysértő, továbbá a kulturált kommunikációt szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználó/ügyvéd jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, határidő nélküli. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb is. Kirívóan súlyos esetben az adminisztrátorok az adott felhasználó/ügyvéd hozzáférését a Weboldalhoz megszüntethetik, felhasználói azonosítóját és akár az összes addigi posztját törölhetik.
 13. A regisztrált felhasználók/ügyvédek kérhetik posztjaik törlését, feltéve, hogy az adott poszt törlése nem rontja lényegesen a Weboldal olvashatóságát. A kérés teljesítéséről az adminisztrátorok döntenek.
 14. A szolgáltató a jelen közösségi etikett megváltoztatásának jogát fenntartja. Kérjük, hogy időről-időre látogasson el ide, hogy pontosan tisztában legyen a közösségi etikett tartalmával.