Zaklató telefonhívásokat rögzítettem diktafonra. Ezekre lehet hivatkozni eljárás során?

Büntetőjog Peres eljárások Kérdés beküldve:

Magánéleti jellegű, fenyegető telefonhívásokat kaptam néhány hónappal ezelőtt, és ismerős javaslatára diktafonra rögzítettem őket abból a célból, hogy ha szükséges, egy indítandó zaklatási perben bizonyítékként tudjam őket felhasználni. Ezen kívül emailek állnak még rendelkezésemre. Lehet ezekre hivatkozni, várható a zaklatót elítélő bírósági döntés?

Ügyvédek válaszai

Farkas Gábor
1

Farkas Gábor Dr. Farkas Gábor Ügyvéd Irodája

Kedves Kérdező! Először is azt fontos tudni, hogy a magyar jog a szabad bizonyítási rendszerre épül, amelyben bármi felhozható bizonyítékként, és majd a bíró mérlegelésétől és az ügy összes körülményétől függ, hogy a bíró az adott bizonyítéknak a konkrét ügyben milyen jelentőséget tulajdonít. Ennek fényében tehát akár a hangfelvétel, akár az email felhozható lesz bizonyítékként. Ezekről a bizonyítékokról azonban a következőket érdemes tudni. Hangfelvétel: a polgári jog szabályainak megsértése az, ha valaki a másik személy hangját engedély nélkül rögzíti. Ebből az következik, hogy az Ön magatartása is jogsértő, és ezért a másik fél valószínűleg Önnel szemben is igényt érvényesíthet (személyiségi jogok megsértése, sérelemdíj, stb.) a jogosultatlanul készített hangfelvétel miatt. Ilyenkor tehát mérlegelni kell, hogy az adott hangfelvételt megéri-e felhasználni akkor is, ha ez az Ön oldalán is következményekkel járhat. Rossz minőségű felvételeknél gondot jelenthet a szereplők azonosítása, a másik fél akár arra is hivatkozhat, hogy a felvételen nem ő szerepel, vagy az manipulált (a mai technikával ez könnyen megoldható). Az email-ek kapcsán nincs hozzájárulási probléma, hiszen azt a másik fél írásba adta. Itt is inkább technikai nehézségek merülhetnek fel, ugyanis egy email hitelességét is könnyen meg lehet kérdőjelezni. Egy postafiók könnyen feltörhető, nehéz bizonyítani, hogy azt a postafiókot valóban az adott személy használta-e, és az emailek bemutatása is problémás, hiszen a kinyomtatott verziót szintén lehet manipulálni. Összességében az email (hacsak nem szerepel rajta elektronikus aláírás) sajnos véleményem szerint semmiképpen nem olyan erős mint az okirati bizonyítékok (pl. teljes bizonyító erejű magánokirat). Véleményem szerint tehát az Ön által felhozott bizonyítékokat a bíró mindenképpen mérlegelné és számításba venné, de ezek a bizonyítékok sajnos a technika mai állása szerint megkérdőjelezhető hitelességűek, és ráadásul a jogosulatlan hangfelvétel készítés kapcsán Önnek is számolnia kellene felelősségrevonással. Ezek miatt egy ilyen ügyben lényegesen hasznosabb lenne talán, ha tanúkkal tudná bizonyítani az Önt ért sérelmet (és esetleg a tanúvallomások támogatására mutatná csak be az emaileket). Üdvözlettel: dr. Farkas Gábor

dr. ifj. Balsai István
0

dr. ifj. Balsai István Balsai Ügyvédi Iroda

Tisztelt Kérdező! A zaklatás a hatályos Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekmény, ezért büntetőeljárás keretében kerülhet sor az elkövető felelősségre vonására. A büntetőeljárás bizonyítási rendszere alapvetően szabad, ami azt jelenti, hogy nagyrészt a döntést hozó bíró mérlegeli, hogy mit és miért fogad el bizonyítékként. A Kúria értékelése szerint egyrészt nem követi el a magántitok jogosulatlan megismerésének bűntettét az, aki a vele folytatott beszélgetés tartalmát titokban rögzíti, még akkor sem, ha erre más magánlakásában kerül sor. Másrészt a Kúria azt is kimondta, hogy más nyilatkozatát tartalmazó hangfelvétel akkor is felhasználható bizonyítékként, ha személyhez fűződő jogok megsértésével keletkezett, vagy jutott nyilvánosságra, amennyiben a perben enélkül megnyugtató döntés nem hozható, mivel a valós tényállás csak ezzel a bizonyítási eszközzel deríthető fel. A hangfelvétel bizonyító erejének megítélésénél figyelemmel kell lenni az elkészítés körülményeire és annak esetleges manipulálhatóságára. Üdvözlettel, Balsai István

Dr. Fekete S. Tamás
0

Dr. Fekete S. Tamás Dr. Fekete S. Tamás

Igen. Gyakori helyzet. Ha kizárolag az eljárásban használja fel bizonyítékként, ne sért személyiségi jogot.

 Gero Tamas
0

Gero Tamas

Igen, feljelentés esetén bírósági elmarasztalás várható

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Cseszlai Ádám 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Bagaméry Gáspár Lohn Balázs Farkas Gábor Dr. Udvaros Judit dr. Rózsahegyi Zsolt dr.Nagy Zoltán Byrdy Wanda 7 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Dr. Udvaros Judit Lefler Mónika 2 Ügyvéd válaszolt