Tisztelt Ügyvéd Urak! Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 2/12 részét kívánom eladni.

Kérdés beküldve:

Megosztási szerződés nincs, de "szokásjog" alapján használom az egyik lakást, egy pincét és egy kertrészletet. 6 évvel ezelőtt vettem, akkor az adásvételi szerződésben ezen részletek szerepeltek, a társtulajdonosok az elővételi jogról való lemondás során nem emeltek ellene kifogást - vagy nem is gondoltak rá. A mostani elővételi jogról való lemondási nyilatkozatba befoglalható-e, hogy a 2/12 tulajdon eladása során ezek a területek ( tehát maga a lakás, a pince és a kertrészlet ) eddig is, és később az új tulajdonos esetében is kizárólagos használatban legyenek?) Jelenthet-e ez egy hallgatólagos részleges megosztási szerződést, ha aláírják, vagy tértivevény esetében sem válaszolnak? Köszönöm.

Ügyvédek válaszai

További kérdések ebben a témakörben

Ügyvédek ezen a jogterületen