Szóbeli megállapodás kihat-e az írásban megkötött munkaszerződésre?

Munkajog Szerződések joga Kérdés beküldve:

Két éve megkötött határozott idejű munkaszerződésem alapján járó munkabérem helyett a munkáltató egy magasabb havi összeget fizetett. Azt mondták, hogy a nagyobb fizetést csak így tudják teljesíteni, ezért erről megegyeztünk, ennek fényében vállaltam el a munkát. Egy évig a megegyezett összegű munkabért fizették ki, azonban az elmúlt két hónapban a munkaszerződés szerinti bért kaptam meg, a cég gazdasági nehézségeire hivatkozva. Érdekelne, hogy felléphetek-e bármilyen módon a céggel szemben? A megegyezésünk a szerződés részévé vált? Mi a teendő?

Ügyvédek válaszai

Inaktív Ügyvéd
1

Inaktív Ügyvéd

Tisztelt Kérdező! A munkaszerződést csak írásban lehet módosítani. Még akkor is igaz ez, ha a módosítás a munkavállalóra kedvezőbb helyzetet termet (pl. béremelés). A szóbeli módosítást is érvényesnek kell tekinteni azonban, ha az a felek egyező akaratából teljesedésbe ment. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy ha a bérfizetés a szóbeli megállapodásnak megfelelően történt, akkor azzal lényegében módosult a szerződés. Ha az Ön részére kifizettet összeg csökkentésre került, akkor azt lényegében egy újabb módosításnak kell tekinteni, amelyre szintén igaz, hogy csak a felek közös akaratával lehetséges. Célszerű lenne haladéktalanul jeleznie (írásban) a munkáltató felé, ha nem a szóban módosított megállapodásuknak megfelelő összegű bért fizeti Önnek, hiszen időben történő jelzés nélkül az újabb módosítást (alacsonyabb összegű bér fizetése) is úgy lehet majd tekinteni, hogy a felek egyező akaratából teljesedésbe ment. Végső soron természetesen bíróság előtt is érvényesíthető az elmaradt munkabérrel kapcsolatos igény. (A munkajogi igények három év alatt évülnek el.) Éppen az írásba foglalás elmaradása miatt azonban, bizonyítási kérdésként merül fel, hogy mire vonatkozott a felek szóbeli megállapodása, azaz a magasabb összegű munkabér csak egy meghatározott időre járt-e vagy időbeli korlát nélkül emelték-e fel a munkabért. Üdvözlettel: Pók László

Buzási Barnabás
0

Buzási Barnabás Buzási Ügyvédi Iroda

A munkaszerződést írásban kell megkötni és módosítani is írásban kell. Ha a felek ezt elmulasztják, a módosítás érvénytelen ha az alaki kötöttség megsértésével (tehát szóban) teszik a jognyilatkozatot. Azonban, az érvénytelenség jogkövetkezménye ne alkalmazható, ha a jognyilatkozat a felek egyező akaratából teljesedésbe ment. Ez azt jelenti, hogy az önök által követett gyakorlat a munkaszerződés részévé vált, hiszen a munkáltató akaratának megfelelően huzamosabb időn keresztül magasabb összegű munkabért fizetett. Tehát ön a korábbi átutalási bizonylatok segítségével bíróság előtt bizonyítani tudja, hogy béremelésben részesült.

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz
Kérdés beküldve:
Farkas Gábor dr.Nagy Zoltán Dr. Pethő András Dr. Udvaros Judit Dr. Ábrahám Orsolya Dr. Léhner Zsuzsanna Byrdy Wanda 7 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Faludi Gábor 1 Ügyvéd válaszolt

Ügyvédek ezen a jogterületen

Fabinyi Zsolt

Fabinyi Zsolt

Ügyvéd

Byrdy Wanda

Byrdy Wanda

Ügyvéd