Szerződésből származó igények melyik Polgári Törvénykönyv alapján érvényesíthetőek?

Szerződések joga Kérdés beküldve:

Két éve egy beszállítónkkal kötött szerződésben kikötöttük, hogy „egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak”. Ebből a szerződésből fakadó igényeket már az új Ptk. szerint kell érvényesítenünk?

Ügyvédek válaszai

dr.Németh Gabriella
2

dr.Németh Gabriella dr.Németh & dr.Haraszti Ügyvédi Iroda

Nagyon jó a kérdés. Nem, a 2 éve között szerződésre a 2 éve - az aláírás napján - hatályos polgári törvénykönyv lesz irányadó, még egy későbbi vita esetén is. De van arra is lehetőség, hogy később, egy szerződésmódosításban a szerződést akár "áttegyék" az új ptk. hatálya alá, ha ez kedvezőbb volna a feleknek. Ebben már vegye igénybe szerződéskötésben jártas jogász segítségét. Sok sikert kívánok!

dr. Rózsahegyi Zsolt
1

dr. Rózsahegyi Zsolt

Az új Ptk. rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint kell alkalmazni. Ez az Önök esetében azt jelenti - tekintettel arra, hogy a szerződésük még az új Ptk. hatálybalépése előtt jött létre - hogy korlátlan ideig a régi Ptk. kell alkalmazni a beszállítóikkal fennálló szerződésekre. Ha a beszállítóval fennálló szerződés valamely okból megszűnik és új szerződést kötnek, arra viszont már az új Ptk. rendelkezései lesznek érvényben. Emellett lehetőség van arra is, hogy közös megegyezéssel oly módon módosítják a szerződést, hogy arra az új Ptk. rendelkezései vonatkozzanak. Egy ilyen döntést viszont alaposan meg kell fontolni, tekintettel arra, hogy az új Ptk. szabályai sok esetben lényegesen eltérnek a régitől, mely hátrányos lehet valamely félre nézve. Példának lehet itt felhozni, hogy a szerződésszegés miatt felmerülő kártérítési felelősség szabályai jelentősen megváltoztak, a szerződésszegő fél kimentési lehetőségei beszűkültek, viszont a kártérítés mértéke bizonyos esetekben alacsonyabb lehet, mintha a régi Ptk. kerülne alkalmazásra. (pl. ún. előreláthátósági korlát)

Byrdy Wanda
0

Byrdy Wanda

Tisztelt Kérdező! Ez függ attól is, hogy a szerződés hatályos-e még, ha nem, mikor szűnt meg a hatálya. Üdvözlettel: dr. Byrdy Wanda +36704584338

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Farkas Gábor dr.Nagy Zoltán Dr. Udvaros Judit Molnár  Andrea Dr. Ábrahám Orsolya Halászné dr. Balkay Hanna 6 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Bagaméry Gáspár Lohn Balázs Farkas Gábor Dr. Udvaros Judit dr. Rózsahegyi Zsolt dr.Nagy Zoltán Byrdy Wanda 7 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Farkas Gábor dr.Nagy Zoltán Dr. Fekete S. Tamás Németh Éva Molnár  Andrea Dr. Udvaros Judit Halászné dr. Balkay Hanna dr. Szabó Zsombor Dr. Ábrahám Orsolya Byrdy Wanda 10 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán Halászné dr. Balkay Hanna 2 Ügyvéd válaszolt