Szerződésből származó igények melyik Polgári Törvénykönyv alapján érvényesíthetőek?

Szerződések joga Kérdés beküldve:

Két éve egy beszállítónkkal kötött szerződésben kikötöttük, hogy „egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak”. Ebből a szerződésből fakadó igényeket már az új Ptk. szerint kell érvényesítenünk?

Ügyvédek válaszai

dr.Németh Gabriella
2

dr.Németh Gabriella dr.Németh & dr.Haraszti Ügyvédi Iroda

Nagyon jó a kérdés. Nem, a 2 éve között szerződésre a 2 éve - az aláírás napján - hatályos polgári törvénykönyv lesz irányadó, még egy későbbi vita esetén is. De van arra is lehetőség, hogy később, egy szerződésmódosításban a szerződést akár "áttegyék" az új ptk. hatálya alá, ha ez kedvezőbb volna a feleknek. Ebben már vegye igénybe szerződéskötésben jártas jogász segítségét. Sok sikert kívánok!

dr. Rózsahegyi Zsolt
1

dr. Rózsahegyi Zsolt

Az új Ptk. rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint kell alkalmazni. Ez az Önök esetében azt jelenti - tekintettel arra, hogy a szerződésük még az új Ptk. hatálybalépése előtt jött létre - hogy korlátlan ideig a régi Ptk. kell alkalmazni a beszállítóikkal fennálló szerződésekre. Ha a beszállítóval fennálló szerződés valamely okból megszűnik és új szerződést kötnek, arra viszont már az új Ptk. rendelkezései lesznek érvényben. Emellett lehetőség van arra is, hogy közös megegyezéssel oly módon módosítják a szerződést, hogy arra az új Ptk. rendelkezései vonatkozzanak. Egy ilyen döntést viszont alaposan meg kell fontolni, tekintettel arra, hogy az új Ptk. szabályai sok esetben lényegesen eltérnek a régitől, mely hátrányos lehet valamely félre nézve. Példának lehet itt felhozni, hogy a szerződésszegés miatt felmerülő kártérítési felelősség szabályai jelentősen megváltoztak, a szerződésszegő fél kimentési lehetőségei beszűkültek, viszont a kártérítés mértéke bizonyos esetekben alacsonyabb lehet, mintha a régi Ptk. kerülne alkalmazásra. (pl. ún. előreláthátósági korlát)

Byrdy Wanda
0

Byrdy Wanda

Tisztelt Kérdező! Ez függ attól is, hogy a szerződés hatályos-e még, ha nem, mikor szűnt meg a hatálya. Üdvözlettel: dr. Byrdy Wanda +36704584338

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
dr.Németh Gabriella dr. Rózsahegyi Zsolt dr.Nagy Zoltán 3 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán Byrdy Wanda 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Halászné dr. Balkay Hanna Dr. Pajor Dávid 2 Ügyvéd válaszolt

Ügyvédek ezen a jogterületen

Kerpel Dávid

Kerpel Dávid

Ügyvéd

Byrdy Wanda

Byrdy Wanda

Ügyvéd

Németh Éva

Németh Éva

Ügyvéd