Sajtóhelyreigazítás iránti kérelmemet elegendő emailben elküldenem az újság szerkesztőségének?

Sajtóhelyreigazítás Kérdés beküldve:

Egy hetilapban megjelent cikk kapcsán szeretnék sajtóhelyreigazítást kérni a cikket megjelentető újságtól. Elegendő, ha emailben küldöm el a kérelmemet vagy postán is érdemes elküldeni?

Ügyvédek válaszai

dr. ifj. Balsai István
2

dr. ifj. Balsai István Balsai Ügyvédi Iroda

Tisztelt Kérdező! A jelenlegi bírói gyakorlat szerint sajtószervek által megadott internetes elérhetőségre kizárólag fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mailban elküldött sajtó-helyreigazítási kérelem felel meg az írásbeliség követelményének. Erre tekintettel azt javaslom, hogy a sajtó-helyreigazítási kérelmet papír alapon, tértivevényes levélben juttassa el a szerkesztőségnek címezve. Kérem figyeljen arra is, hogy a kérelmének a határidő utolsó napjáig meg is kell érkeznie a szerkesztőség részére, tehát nem a feladás ideje az irányadó. Tisztelettel, Balsai István

További kérdések ebben a témakörben

Ügyvédek ezen a jogterületen