Perelhető-e külföldi székhelyű cég Magyarországon a Magyarországon kötött szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén?

Szerződések joga Peres eljárások Kérdés beküldve:

Magyarországon kötött szerződést szegett meg olaszországi székhelyű partnerünk, akit szerződéses kötelezettségszegés végett Magyarországon szeretnénk perelni, bár közös gazdasági tevékenységet csak külföldön folytatunk. Alapítható a perlés csupán a szerződéskötés helyszínére?

Ügyvédek válaszai

Farkas Gábor
3

Farkas Gábor Dr. Farkas Gábor Ügyvéd Irodája

Tisztelt Kérdező! Tekintettel arra, hogy szerződéses jogviszonyról beszélünk, az első kérdés az, hogy a megkötött szerződésük tartalmazott-e kikötést a joghatóságra vonatkozóan. A feleknek ugyanis lehetőségük van arra, hogy előre megállapodjanak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos vitájukat (vagyonjogi, gazdasági ügyekben) egy adott államban rendezzék egymás között (pl. 1979. évi 13. tvr.). Ilyenkor annak sincsen jelentősége, hogy egyébként a felek egy másik államban üzletelnek. Ha szerződésük nem tartalmazott joghatósági rendelkezést, akkor a helyzet nem ilyen egyszerű sajnos, mert az általános joghatósági szabályok szerint nemzetközi ügyekben magyar bíróság akkor járhat csak el, ha az alperes (itt az olasz cég) székhelye Magyarországon van. Önmagában az a körülmény, hogy a szerződés megkötésének helye Magyarország nem alapozza meg a magyar bíróságok joghatóságát. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy ha Önök ennek ellenére Magyarországon indítanak pert az olasz cég ellen, és az olasz cég a perben érdemi nyilatkozatot tesz (perbe bocsátkozik) még mielőtt kifogásolná a joghatóság hiányát, akkor ez az eljárási megoldás már megalapozza a magyar bíróság joghatóságát, aki így letárgyalhajta az ügyet. Bízom benne, hogy a fenti válasz hasznos Önöknek. A szerződés átnézésével és a körülmények vizsgálatával természetesen elképzelhető, hogy további megoldásokat is tudunk javasolni Önöknek, ezért ha az ügyben további segítségre lenne szükségük, vagy szeretnék, hogy komolyabban megvizsgáljuk a szerződést, akkor forduljanak hozzánk bizalommal a megadott elérhetőségeinken. Üdvözlettel: dr. Farkas Gábor

Dr. Udvaros Judit
2

Dr. Udvaros Judit Dr. Udvaros Judit ügyvéd

Kedves Érdeklődő! A vonatkozó EK-rendelet alapján számos esetben perelhető az egyik tagállamban székhellyel rendelkező entitás egy másik tagállamban, sajnos azonban csupán a szerződéskötés helyszínére perlés nem alapítható.

Bagaméry Gáspár
2

Bagaméry Gáspár Szecskay Ügyvédi Iroda

Tisztelt Kérdező! Kérdésére az általános válasz az, hogy a közösségi jogi szabályozás akkor teszi lehetővé egy társaság más tagállamban történő perlését valamely szerződéses igény érvényesítésére, ha a szerződést ebben a másik tagállamban teljesítették a felek. Ezen fő szabály alapján nem alapozza meg a szerződéskötés helye a magyar bíróság joghatóságát. Természetesen más tárgyú kereseti kérelemnél (pl kártérítés) más joghatósági szempontok is figyelembe vehetőek. Üdvözlettel: Bagaméry Gáspár

dr. Rózsahegyi Zsolt
1

dr. Rózsahegyi Zsolt

Alapjában véve a fő kérdés, hogy a szerződésben található-e joghatósági kikötés, melyben a felek magyar bíróság joghatóságában állapodtak meg, A szerződéskötés helyének nincs relevanciája, de vannak példák, amikor joghatósági kikötés nélkül is magyar bíróság járhat el szerződésszegéses ügyben külföldi gazdasági társasággal szemben. Amennyiben a közös gazdasági tevékenységet külföldön folytatják ez kevésbé valószínű, de a kérdés pontos megválaszolása csak a szerződés és a szerződésszegés ismeretében lehetséges.

Lohn Balázs
1

Lohn Balázs Lohn Ügyvédi Iroda

Álláspontunk szerint nem feltétlenül. A következő vizsgálati sorrendet javasoljuk: - kérjük vizsgálják meg hogy a szerződés tartalmaz-e arra vonatkozó rendelkezést, hogy a magyar bíróságok eljárhatnak. - amennyiben nem, akkor a Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) alkalmazandó. Ebben alapvetően a szerződéskötés helye nem kerül feltüntetésre mint a - jelen esetben - Magyarország bíróságainak joghatóságát megalapozó tény. Ezzel szemben vizsgálandó. hogy hol kell teljesíteni a partnernek a szolgáltatást (egyáltalában melyikük mit teljesít), és ha ez Magyarország, akkor lehet itt keresetet indítani; - kérjük továbbá vizsgálják meg hogy mi az alkalmazandó jog - amennyiben ez olasz, felmerül a kérdés hogy érdemes-e magyar bíróságon perelni; - vizsgálják meg továbbá hogy európai fizetési meghagyás kibocsátása lehetséges-e és ez a magyar joghatóságot megalapozza-e.

dr.Nagy Zoltán
0

dr.Nagy Zoltán Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda

Elméletileg igen. A kérdése alapján azonban nem lehet megválaszolni, hogy a konkrét szerződésből eredő jogvitában van-e erre lehetőség, ehhez minimálisan a szerződést, ill. a teljesítés körülményeit kellene ismerni.

Byrdy Wanda
0

Byrdy Wanda

Tisztelt Kérdező! A kérdés megválaszolása több tényezőtől függ, amihez több információra van szükségem. Függ a per tárgyától, a szerződés tartalmától és még sor másik tényezőtől, amit az ügy egyedi sajátosságai adnak. Amennyiben kéri az ügyre vonatkozó pontos tanácsadást, kérem, keressen meg privátban! Üdvözlettel: dr. Byrdy Wanda +36704584338

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán Halászné dr. Balkay Hanna 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd Buzási Barnabás 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Dr. Fekete S. Tamás  Gero Tamas Farkas Gábor dr. ifj. Balsai István 4 Ügyvéd válaszolt