Osztatlan közös tulajdon adásvétele esetén, ha a tulajdonostárs megvenni nem akarja , viszont e jogáról lemondani sem hajlandó. Mi a teendő ilyenkor?

Ingatlan adásvétel (és csere) Szerződések joga Kérdés beküldve:

Ingatlanok "A"; külön helyrajzi számon. "B/a"; és "B/b" egy másik közös helyrajzi számon. Mind a három ingatlanhoz közös udvar és kert tartozik osztatlan közös tulajdonban külön helyrajzi számon. Az elhelyezkedése az épületeknek L alakú. Mindkét végéről a bejárás biztosított. Az eladó ingatlan - "B/a" -középen helyezkedik el. Az "A" tulajdonosa szeretné megvásárolni, de a "B/b" tulajdonos nem akarja a kínált áron megvásárolni, de nem is hajlandó lemondani az elővásárlási jogáról. Megakadályozhatja az eladást ?

Ügyvédek válaszai

Dr. Udvaros Judit
1

Dr. Udvaros Judit Dr. Udvaros Judit ügyvéd

Tisztelt Kérdező! Leírása nem pontos, ez a megfogalmazás a valóságban nem létezhet ("B/a közepén..."). A kérdésre általában a következő válasz adható: Az elővásárlási jogról nem "lemondani" kell, hanem a kívülálló részéről kapott ajánlatot teljes terjedelemben be kell mutatni az elővásárlásra jogosult(aknak). Megfelelő határidőn belüli nyilatkozattéttel elmaradása esetén az ingatlan a kívülállónak eladható, nyilatkozattétel esetén ( a nyilatkozattevőnek az ajánlatot teljes körűen el kell fogadnia, "szemezgetni" nem lehet) a szerződés az elfogadó elővásárlásra jogosulttal jön létre. Ha potosabb válaszra lenne szüksége, kérdezzen még - készséggel válaszolok. Üdvözlettel: Udvaros judit

Farkas Gábor
1

Farkas Gábor Dr. Farkas Gábor Ügyvéd Irodája

Tisztelt Kérdező! Nem akadályozhatja meg az elővásárlásra jogosult az eladást. Az elővásárlási jog annyit jelent, hogy eladáskor az elővásárlásra jogosult a kínált áron beléphet a vevő helyére. Ha azonban ezzel a jogával nem él, akkor az ingatlan értékesíthető a polgári jog szabályai szerint. Természetesen a konkrét körülményektől függ, hogy a fenti elveknek a gyakorlatban hogyan lehet érvényt szerezni, ezt viszont akkor lehet pontosabban megmondani, ha ismerjük az ügy részleteit. Amennyiben további segítségre lenne szükségük, a megadott elérhetőségeimen keressenek bizalommal. Üdvözlettel: dr. Farkas Gábor

Halászné dr. Balkay Hanna
1

Halászné dr. Balkay Hanna 1053 Budapest, Kecskeméti utca 13.

Tisztelt Érdeklődő! A tulajdonostárs nem akadályozhatja meg az eladást. Ehhez azonban szükséges a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő értesítése, valamint az ehhez kapcsolódó kikötések belefoglalása az adásvételi szerződésbe. Az ügylet ügyvédi ellenjegyzés köteles. Amennyiben igényt tart a közreműködésemre, kérem jelentkezzen a 06-30-2006885-ös telefonszámon. Üdvözlettel dr. Balkay Hanna

Inaktív Ügyvéd
1

Inaktív Ügyvéd

Az elővásárlási jogáról nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e vele a megadott határidőn belül. Ha él vele, akkor a kínált árat kell elfogadnia, ha nem fogadja el, azzal nem él az elővásárlási jogával. De ez egyik fél esetében sem zárja ki az esetleges polgári per indítását, ha máshogy nem tudják megoldani az ügyet.

Dr. Ábrahám Orsolya
1

Dr. Ábrahám Orsolya dr. Ábrahám Orsolya - egyéni ügyvéd

Tisztelt Kérdező! Amennyiben ajánlat érkezik az osztatlan közös ingatlanilletőségre, akkor azt az ajánlatot teljes terjedelemben (az adás vételi szerződés megküldésével is megoldható) közölni kell. A közlés elfogadott formája az ajánlott, tértivevényes levél, amelyben egy megfelelő határidőt biztosítanak az elővásárlásra jogosultnak joga gyakorlására. Amennyiben határidőben azzal nem kíván élni az adás vételt nem tudja megakadályozni. Üdvözlettel, dr. Ábrahám Orsolya

Dr. Fekete S. Tamás
1

Dr. Fekete S. Tamás Dr. Fekete S. Tamás

Nem. Meg kell állapodni az adásvétel feltételeiben. Ezeket közölni kell az elővásárlásra jogosulttal. Ha nem nyilatkozik úgy, hogy ezekkel a feltételekkel él az elővásárlási jogával, úgy kell tekinteni,hogy arról lemondott és a vevő tulajdont szerezhet.

dr. Szabó Zsombor
1

dr. Szabó Zsombor Dr. Szabó Zsombor Ügyvédi Iroda

Tisztelt Kérdező! Az elővásárlási jogot - mint semmilyen más jogot - sem lehet visszaélésszerűen gyakorolni, pláne, hogy esetünkben még csak nem is gyakorolja a jogosult. A megismert tényállás alapján én küldenék egy tértivevényes levelet szóban forgó tulajdonostársnak azzal, hogy amennyiben X (általában 15 nap) határidőn belül nem él elővásárlási jogával, azaz nem kívánja létrehozni maga és az eladó közt a szerződést, úgy tekintem, hogy azzal élni nem kíván. Ezzel nem sértette elővásárlási jogát és erre a megkeresésére kétféle adekvát válasz érkezhet: Igen vagy nem. Nem hinném, hogy lenne az a bíróság, amelyik ezt az eljárást elővásárlási jog megsértéseként értékelné. Tisztelettel: dr. Szabó Zsombor

Németh Éva
1

Németh Éva Dr. Németh Éva Ügyvédi Iroda

Kedves Kérdező! Az elővásárlási jog jogosultja csak akkor akadályozhatja meg az adásvételt, ha a vevő helyett megvásárolja az ingatlant - ugyanazokkal a feltételekkel (vételáron), melyek a vevő által tett és Ön által elfogadott vételi ajánlatban szerepelnek. Ha nem vásárolja meg, de a lemondó nyilatkozatot sem írja alá, akkor azt kell a Földhivatal előtt igazolni, hogy a nyilatkozattételre írásban, megfelelő határidő biztosításával felszólították és a vételi ajánlatot is közölték vele (az elővásárlásra jogosult által aláírt átvételi elismervénnyel vagy tértivevénnyel).

Byrdy Wanda
0

Byrdy Wanda

Tisztelt Kérdező! Amennyiben a vételi ajánlat teljes terjedelmében, az ajánlat minden lényeges, jogszabályból következő lényeges elemeire (vagyis azokat az elemeket, amelyekben a szerződő feleknek minimálisan meg kell állapodniuk ahhoz, hogy szerződés jöjjön létre) kiterjedően a tulajdonostársnak igazoltan (tértivevényes levél, átvételi elismervény az ajánlat tartalmával és két tanúval aláíratva) megküldésre került, és a nyilatkozatra nyitvaálló határidő (általában 15 nap) letelt, és az ajánlatra a megadott határidő alatt nem tesz nyilatkozatot, a határidő leteltével az eladó a kívülálló harmadik személlyel a szerződést megkötheti. Üdvözlettel: dr. Byrdy Wanda

dr.Nagy Zoltán
0

dr.Nagy Zoltán Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda

Az elővásárlási jog nem alkalmas arra, hogy az adásvételt a jogosult meghiúsítsa! A jogosultnak ugyanis nyilatkoznia kell, hogy az elővásárlási jogával kíván-e élni, ha nemlegesen vagy nem nyilatkozik, akkor az adásvétel tőle függetlenül végbemegy. Nem kell tehát neki úgy nyilatkoznia, hogy lemond az elővásárlási jogáról, ilyen tartalmú nyilatkozat hiányában is megvalósulhat az adásvétel.

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán Dr. Léhner Zsuzsanna dr. Pozsgay Péter 3 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz
Kérdés beküldve:
Farkas Gábor dr.Nagy Zoltán Dr. Udvaros Judit Inaktív Ügyvéd Dr. Ábrahám Orsolya Halászné dr. Balkay Hanna 6 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Bagaméry Gáspár Lohn Balázs Farkas Gábor Dr. Udvaros Judit dr. Rózsahegyi Zsolt dr.Nagy Zoltán Byrdy Wanda 7 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Dr. Udvaros Judit dr.Nagy Zoltán dr.Nagy Zoltán dr.Nagy Zoltán dr.Nagy Zoltán Halászné dr. Balkay Hanna 6 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán Halászné dr. Balkay Hanna 2 Ügyvéd válaszolt

Ügyvédek ezen a jogterületen

Kerpel Dávid

Kerpel Dávid

Ügyvéd

Benn András

Benn András

Ügyvéd

Lefler Mónika

Lefler Mónika

Ügyvéd

Tóth Virág

Tóth Virág

Ügyvéd