Munkavállalóként milyen lehetőségem van arra, hogy a munkaviszonyomat azonnali hatállyal megszüntessem?

Munkajog Kérdés beküldve:

Szeretném azonnali hatállyal megszüntetni a munkaviszonyomat. Rendes felmondással 30 nap felmondási időm lenne, amit nem szeretnék letölteni. A munkáltató részéről nem történt kötelezettségszegés. Nem tartok igényt a felmondási idő alatt munkabérre és végkielégítésre sem. Milyen lehetőségeim vannak? Vehetek ki fizetés nélküli szabadságot? Milyen következménnyel járhat, ha igazolatlanul maradok távol? Azon kívül, hogy erre az időre nem fizetnek munkabért, járhat bármilyen jogi következménnyel vagy kártérítési kötelezettséggel?

Ügyvédek válaszai

Inaktív Ügyvéd
0

Inaktív Ügyvéd

Tisztelt Kérdező! Azonnali hatályú felmondással (a próbaidő leteltét követően) csak akkor élhet, ha a munkáltató a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az azonnali hatályú felmondást a munkavállalónak is indokolnia kell. Ha ez az eset nem áll fenn, akkor a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésére legfeljebb a munkáltatóval való közös megegyezés útján kerülhet sor. Fizetés nélküli szabadságot a munkáltató a Munka Törvénykönyvében meghatározott bizonyos esetekben köteles kiadni (pl. közeli hozzátartozó tartós ápolása céljából). Ha ilyen eset nem áll fenn, akkor a munkáltató mérlegelésén múlik, hogy biztosít-e fizetés nélküli szabadságot. Ha igazolatlanul marad távol, akkor a munkáltató élhet azonnali hatályú felmondással Önnel szemben. Abban az esetben, ha Ön jogellenesen szünteti meg a munkaviszonyát, kötelezhető a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget megfizetni a munkáltató részére. Ezen felül a munkáltató követelheti ezt a mértéket meghaladó kárának megtérítését is. (A kártérítés felső határa a munkavállaló 12 havi távolléti díja). Üdvözlettel: Pók László

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Dr. Ábrahám Orsolya 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr. Pozsgay Péter 1 Ügyvéd válaszolt

Ügyvédek ezen a jogterületen

Tar Adrienn

Tar Adrienn

Ügyvéd