Munkáltatónk nem adja meg a jogosan járó évi szabadságot!

Munkajog Kérdés beküldve:

Csak szabadságunk 90 %-át vehetjük ki.Nem arról van szó hogy a többit ő mondja meg mikor,egyáltalán nem adja meg,ő teszi zsebre!Mit lehet tenni?Hangfelvétel is készült (igaz,az ő tudta nélkül) ahol elismeri ezt!Ez felhasználható ellene,vagy sérti a személyiségi jogokat?

Ügyvédek válaszai

Inaktív Ügyvéd
0

Inaktív Ügyvéd

Tisztelt Kérdező! A szabadságot alapvetően a munkáltató adja ki, a munkavállaló előzetes meghallgatása után. A szabadság egy részét (évente 7 munkanapot) legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelően kell kiadni. Ennek megfelelően főszabály szerint a szabadságot a tárgyévben teljes mértékben ki kell adnia a munkáltatónak, a szabadság meghatározott részét pedig kizárólag a Munka Törvénykönyvében (Mt.) szabályozott esetekben és módon lehet átvinni az esedékesség évét követő évre. A szabadságot pénzben megváltani nem lehet (kivéve a munkaviszony megszűnésekor). Ennek megfelelően, ha a munkáltató adott évben csak a szabadság 90%-át adja ki és a következő évre jogszerűen nem lehet átvinni a fennmaradó napokat vagy az átvitt napok kiadása nem történik meg, akkor a munkáltató eljárása nem felel meg az Mt. rendelkezéseinek. A munkavállalók a szabadság kiadását a munkaviszony fennállása alatt követelhetik (a korábbi évekre ki nem adott szabadság tehát nem veszik el, annak kiadására a munkáltató köteles). A ki nem adott szabadság iránti igény ráadásul nem évül a munkaviszony fennállása alatt, így a munkaviszony esetleges megszűnésekor visszamenőleg az összes ki nem adott szabadság megváltása is követelhető. (A szabadság kiadással kapcsolatos szabálytalanságok miatt, ha azt egy esetleges munkaügyi ellenőrzés feltárja, a munkáltató bírságolására is sor kerülhet.) A titokban készített hangfelvétel felhasználása valóban sértheti a személyiségi jogokat, ugyanakkor a bírósági gyakorlatban találkozhatunk olyan esetekkel, amikor a titokban (hozzájárulás nélkül) készített hangfelvételt is elfogadták bizonyítási eszköznek, ha a jogsértés megtörténte máshogy nem volt bizonyítható. Üdvözlettel: Pók László

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
dr. Pozsgay Péter 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd Buzási Barnabás 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz

Ügyvédek ezen a jogterületen

Kerpel Dávid

Kerpel Dávid

Ügyvéd

Kocsomba Nelli

Kocsomba Nelli

Ügyvéd

Lefler Mónika

Lefler Mónika

Ügyvéd