Munkáltató munka hiányában állásidőt rendel el. Ami több nap is lehet.

Munkajog Kérdés beküldve:

Az állásidőt bejelenteni szóban vagy írásban köteles? A több napos állásidő munkahelyen vagy otthon is letölthető? Az állásidő végét bejelenteni írásban vagy szóban lehetséges?

Ügyvédek válaszai

Pók László Gábor
0

Pók László Gábor Szecskay Ügyvédi Iroda

Tisztelt Kérdező! Állásidőről akkor beszélhetünk, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget. Az állásidő szabálya lényegében egy díjazási szabály, ami azt mondja ki, hogy állásidőre a munkavállalót alapbére, illetve ha a munkaidő-beosztása alapján az állásidő időtartamára bérpótlékra lett volna jogosult, akkor a bérpótlék is megilleti. Nem jár azonban díjazás, ha az állásidőre elháríthatatlan külső ok miatt került sor. Az Mt. nem ír elő írásbeliséget az állásidővel kapcsolatban, így ha nincs olyan megállapodás a felek között, amely alapján írásba kellene foglalni az állásidőről való tájékoztatást, akkor jogszerű lehet, ha a munkáltató szóban ad erről tájékoztatást. A munkavállaló kötelezettségei között szerepel a munkavégzésre való rendelkezésre állás, így az, hogy állásidő alatt hol kell tartózkodnia, az a munkáltató utasításától függ, azaz a munkáltató előírhatja azt is, hogy a munkáltatónak a munkahelyen kell tartózkodnia. Üdvözlettel: Pók László

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Pók László Gábor 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz
Kérdés beküldve:
dr. Pozsgay Péter 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Pók László Gábor dr. Czeglédy Csaba 2 Ügyvéd válaszolt

Ügyvédek ezen a jogterületen

Tar Adrienn

Tar Adrienn

Ügyvéd

Tóth Virág

Tóth Virág

Ügyvéd

Gaál András

Gaál András

Ügyvéd