Mi a megoldás, hogy még életemben le tudjak mondani az üdülési jogomról, (a szerződő fél csak én vagyok) a család nem akarja tovább fenntartani?

Szerződések joga Kérdés beküldve:

Sajnos, a szerződésben csak az van, hogy elesek az üdülési jogomtól, ha nem fizetek ( eddig megtettem, nagy nehézségek árán), de az eladó cég kötelessége nincs benne ( pl. visszaveszi a z üdülési jogot,visszavétel esetén arányos visszatérítést ad a vásárlási árból, stb., ) ,mi lesz ezután az ilyen típusú szerződés megszűnése után a felek közti szerződés"megszűnés"-ből eredően a teendő ? Egyáltalán , hogyan lehet megoldani, hogy rövid időn belül ,eddig pénzügyileg rendezett helyzetben de minden további kötelezettségtől mentesülni tudjon a családom/én ?

Ügyvédek válaszai

Gaál András
1

Gaál András Dr. Gaál András Ügyvédi Iroda

Tisztelt Kérdező! Az üdülési jog, egy vagyoni értékű jog, tehát forgalomképes. Az üdülési jog értékesítője és az Ön között létrejött szerződést nem ismerem, ezért általános választ tudok csak adni. Az első lehetőség: Amennyiben nincs kikötve a szerződésben, hogy Ön nem jogosult az üdülési jogot érvényesíteni, akkor az szabadon értékesíthető, tehát annak adja el, akinek akarja. Ha rögzítve van, hogy nem jogosult az üdülési jogot továbbértékesíteni, akkor azzal kell tárgyalnia, akivel a szerződést kötötte. Lehet kezdeményezni a szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését, vagy egyoldalú címzett jognyilatkozattal lehet megszüntetni azt, ebben az esetben azonban meg kell indokolni a felmondást. A szerződés felmondás esetére bánatpénzt is tartalmazhat. Ha a szerződést határozott időre kötötték, akkor csak szerződésszegés esetén lehet felmondással élni. Javaslom, hogy mindenképp egyeztessen az üdülési jog értékesítőjével, de érdemes ügyvéd segítségét igénybe venni. Tisztelettel: Gaál András

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Farkas Gábor dr.Nagy Zoltán Dr. Pethő András Dr. Udvaros Judit Dr. Ábrahám Orsolya Dr. Léhner Zsuzsanna Byrdy Wanda 7 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr.Németh Gabriella Byrdy Wanda dr. Rózsahegyi Zsolt 3 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán Halászné dr. Balkay Hanna 2 Ügyvéd válaszolt