Megtagadható-e a NAV nyilatkozattételre történő felhívása?

Adatvédelem Adó Kérdés beküldve:

A NAV a közelmúltban küldött levelében felszólította cégünket, hogy szolgáljunk adatokkal arra vonakozóan, hogy volt szerződéses üzleti partnerünk milyen vállalkozásokkal áll kapcsolatban Szlovákiában. Úgy érezzük, hogy ez nem tartozik cégünkre, ugyanakkor nem tudjuk, hogy elutasítható-e az adóhatóság. Mit javasolnának ez ügyben?

Ügyvédek válaszai

Bagaméry Gáspár
1

Bagaméry Gáspár Szecskay Ügyvédi Iroda

Tisztelt Kérdező! Az adóhatósági megkeresést nyugodt szívvel utasíthatják vissza, tekintettel arra, hogy Önöknek legfeljebb az Önök, és volt szerződéses partnerük közötti ügyletek tekintetében áll fenn adatszolgáltatási kötelezettsége. Ha a NAV külföldi gazdálkodók ügyletei után kutat, akkor ezt az ottani adóhatóság megkeresésével teheti meg az Art. szerint. Üdvözlettel: Bagaméry Gáspár

Lohn Balázs
1

Lohn Balázs Lohn Ügyvédi Iroda

I. Kérem vizsgálják hogy a nyilatkozattétel megtagadható-e Az Art. 48. § (2) bekezdése szerint: "A nyilatkozattétel megtagadható, ha az adózó vagy a magánszemély az eljárásban tanúként nem lenne meghallgatható, vagy a tanúvallomást megtagadhatná." Ezen eseteket a Ket szabályozza a következőképp: "53. § (3) Tanúként nem hallgatható meg a) az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, b) védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtől vagy személytől. (4) A tanúvallomás megtagadható, ha a) a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, b) a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, vagy c) a tanú médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné. (4a) Cselekvőképtelen személyt csak akkor lehet tanúként meghallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható és ehhez a törvényes képviselője hozzájárul. (...) (4b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik az, aki korlátozottan cselekvőképes vagy szellemi, valamint egyéb állapota miatt korlátozottan képes megítélni a tanúvallomás megtagadásának jelentőségét, tanúként csak akkor hallgatható meg, ha vallomást kíván tenni és a törvényes képviselője ehhez hozzájárul. (6) Törvényben meghatározott esetek kivételével a diplomáciai mentességben részesülő személy nem köteles tanúvallomást tenni." II. Kérem vizsgálják hogy olyan információra vonatkozik-e a kérdés amelyről Önök által ismert, vagy a nyilvántartásaikban szerepel, mivel az információkérés kereteit a következő bekezdés határozza meg: "48. § (1) Az adóhatóság az adózót, illetve az adózónak nem minősülő magánszemélyt - a vele szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózók adókötelezettségének, adóalapjának, adókedvezményének, adójának vagy költségvetési támogatásának megállapítása, ellenőrzése, illetve az adóhatóság törvényben meghatározott eljárásának lefolytatása érdekében - felhívásban nyilatkozattételre kötelezheti az általa ismert, illetve nyilvántartásában szereplő adatról, tényről, körülményről." *** Amennyiben a fentiek alapján nincs olyan indok amelyre hivatkozással a nyilatkozattétel megtagadható lenne, akkor Önök kötelesek nyilatkozni.

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Lohn Balázs 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Farkas Gábor 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Bagaméry Gáspár 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Buzási Barnabás Kocsomba Nelli 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Farkas Gábor Bagaméry Gáspár 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz

Ügyvédek ezen a jogterületen

Lohn Balázs

Lohn Balázs

Ügyvéd

Keller Anikó

Keller Anikó

Ügyvéd

Kovács Tamás

Kovács Tamás

Ügyvéd

Fehér Tamás

Fehér Tamás

Ügyvéd

Gaál András

Gaál András

Ügyvéd