Meddig kell megemelnünk a Kft. törzstőkéjét az Új Ptk.-nak megfelelően? Mi történik ha nem emelünk törzstőkét?

Cégjog Kérdés beküldve:

Tudjuk, hogy az új Ptk. alapján a minimális törzstőke összege 3 millió forint. Azt szeretnénk tudni, hogy mi történik ha változatlan nagyságú törzstőkével működünk tovább? Amennyiben ez nem lehetséges, vagy nem ajánlott, úgy milyen határidő vonatkozik a törzstőke emelésére?

Ügyvédek válaszai

Bacskó László
1

Bacskó László Bacskó Ügyvédi Iroda

Az új Ptk. szerinti a kötelező törzstőke emelés határideje Kft. esetében 2016. március 15. napja. Eddig a határidőig nincs negatív következménye, ha a törzstőke nem éri el a 3 millió forintot, csupán annyi, hogy a társaság nem dönthet az új Ptk. szabályainak alkalmazásáról, hanem a továbbra is a Gt. szabályai szerint folytatja a működését. Ha a törzstőke emelés 2016. március 15. után sem történik meg, akkor törvényességi felügyeleti eljárás keretében szólíthatja fel az illetékes törvényszék a mulasztó céget a törvénytelen állapot elhárítására. Ennek elmaradása esetén bírság kiszabására, illetve a cég megszüntetésére is sor kerülhet. Ha a társaságnak nincs lehetősége a törzstőke megemelésére, dönthet az átalakulás mellett is, olyan cégformát választva, amire nem ír elő minimális jegyzett tőkét a jogszabály (pl: Bt)

dr. Rózsahegyi Zsolt
1

dr. Rózsahegyi Zsolt

A Kft.-k törzstőkéjének megemelésére vonatkozó törvényes határidő 2016. március 15. A határidő elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után, mely első körben 900ezer forintig terjed. A törzstőkeemelés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a megemelt törzstőkét a tagoknak azonnal rendelkezésre is kell bocsátani, mindenesetre, ha amíg ezt nem teszik meg, osztalékkifizetés nem történhet. Mindemellett a törzstőkeemelés elkerülhető pl. betéti társasággá történő átalakulással.

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán Molnár Tóth Gábor 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Farkas Gábor Bagaméry Gáspár 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán 1 Ügyvéd válaszolt