Magánszemélyek közötti beszélgetés és vita, mobiltelefonnal történt rögzítése, és ennek a hanganyagnak felhasználása feljelentés esetén, legális-e?

Jóhírnév Peres eljárások Büntetőjog Kérdés beküldve:

Magánszemélyek közötti, személyesen és telefonon történt családi viták során, a feljelentett fél hozzájárulása nélkül, a feljelentő magánszemély mobiltelefonjával készített hanganyag felhasználható-e, figyelembe vehető-e a rendőrség részéről a rendőrségi feljelentés esetén, illetve a bíróságon figyelembe veszik-e ezt a felvételt?

Ügyvédek válaszai

dr. ifj. Balsai István
0

dr. ifj. Balsai István Balsai Ügyvédi Iroda

Tisztelt Kérdező! A büntetőeljárás bizonyítási rendszere alapvetően szabad, ami azt jelenti, hogy nagyrészt a döntést hozó bíró mérlegeli, hogy mit és miért fogad el bizonyítékként. A Kúria értékelése szerint egyrészt nem követi el a magántitok jogosulatlan megismerésének bűntettét az, aki a vele folytatott beszélgetés tartalmát titokban rögzíti, még akkor sem, ha erre más magánlakásában kerül sor. Másrészt a Kúria azt is kimondta, hogy más nyilatkozatát tartalmazó hangfelvétel akkor is felhasználható bizonyítékként, ha személyhez fűződő jogok megsértésével keletkezett, vagy jutott nyilvánosságra, amennyiben a perben enélkül megnyugtató döntés nem hozható, mivel a valós tényállás csak ezzel a bizonyítási eszközzel deríthető fel. A hangfelvétel bizonyító erejének megítélésénél figyelemmel kell lenni az elkészítés körülményeire és annak esetleges manipulálhatóságára. Üdvözlettel, Balsai István

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Cseszlai Ádám 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Dr. Udvaros Judit Lefler Mónika 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz