Jogszerű-e, ha a szellemi hagyaték örököse más formátumban adja ki örökségét? (az elhangzott előadást legépelve, lektorálás nélkül, könyv formájában)?

Szerzői jog Öröklés / hagyatéki ügyek / végrendelet Kérdés beküldve:

A szerző halála (2001) után közjegyzői okiratban ismerték el az örökösök, hogy két hagyatékról lemondanak, azokkal az özvegy rendelkezhet. Tavaly az özvegy az egyik hagyatékot (kb. 5 órás szóban elhangzott előadás) legépelte és saját cégén keresztül könyv formájában kiadta. Az élő beszédet szó szerint gépelte le, és önkényesen kiemelt részeket belőle. A szöveget szakmai lektor nem látta, ezért az elkészült könyv stílusa teljesen méltatlan a szerzőhöz, rossz fényt vet rá. Az elhunyt életében 2 korábbi könyvet írt, így összehasonlítási alap is van, látni lehet a markáns különbséget a könyvek színvonala között. Emellett a könyv népszerűsítésére honlapot is létrehozott az özvegy, ahol az elhunyt nevével és képével reklámozza azt. A fentieken túl fontos kérdés, hogy a többi örökösnek milyen lehetősége van arra, hogy az elhunythoz teljesen méltatlan, de a nevében közölt mű kiadása ellen utólag fellépjen, vagy jogorvoslattal éljen? Az elhunyt már nem tud védekezni. Köszönöm a válaszokat!

Ügyvédek válaszai

Faludi Gábor
0

Faludi Gábor Szecskay Ügyvédi Iroda

Tisztelt kérdező! Az örökös a szerző személyhez fűződő és vagyoni jogai tekintetében is örökösnek minősül, azaz a művek szempontjából ugyanazok a jogok illetik meg, mint a szerzőt. Ez alapján az örökös kiadhatja a legépelt előadásokat. Abban az esetben, hogyha az örökös cselekedete a szerző kegyeleti jogait sértené, ezen az alapon a többi örökös felléphet, de fontos különbséget tenni, hogy ez nem szerzői jogi alapon, hanem személyiségi jogi alapon, a kegyeleti jog megsértésére hivatkozással történhet. Üdvözlettel: Faludi Gábor

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Faludi Gábor 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán Dr. Szücs István Dr. Udvaros Judit 3 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr. Pozsgay Péter Bagaméry Gáspár 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán Dr. Fekete S. Tamás 2 Ügyvéd válaszolt

Ügyvédek ezen a jogterületen

Tóth Virág

Tóth Virág

Ügyvéd

Kocsomba Nelli

Kocsomba Nelli

Ügyvéd

Lohn Balázs

Lohn Balázs

Ügyvéd

Kiss Barnabás

Kiss Barnabás

Ügyvéd

Lefler Mónika

Lefler Mónika

Ügyvéd