Ismeretlen szerzőtől származó verseskötetet fordításban ki lehet-e adni Magyarországon, és ha igen mi módon?

Szerzői jog Kérdés beküldve:

Kiadónk munkatársa az interneten rábukkant egy portugál verseskötetre, amit szeretnénk fordításban megjelentetni. Azonban hosszabb kutakodás ellenére sem tudtuk felfedni a szerző kilétét. Mi a teendő?

Ügyvédek válaszai

Lohn Balázs
2

Lohn Balázs Lohn Ügyvédi Iroda

Az ún. "árva művekkel" (azaz például a kérdésben szereplő, ismeretlen szerző által alkotott művekkel) kapcsolatos szabályok október végén változtak nagyobb mértékben. Alapvetően kutatást szükséges végezni a szerző után, és amennyiben ez nem jár eredménnyel, az SZTNH-hoz kérelmet benyújtani ezen kutakodás eredménytelenségének igazolásával arra, hogy engedélyezze az árva mű felhasználását, meghatározott felhasználási díj megfizetése (letétbe helyezése) ellenében. Ezen eljárás eljárási díja alapesetben 92 500,- Ft - ez az eljárásnak magának a díja és megkülönböztetendő az előző felhasználási díjtól. Mivel mind az előzetes kutatás, mind az eljárás, mind a felhasználási engedély terjedelme, mind az Önök minősége tekintetében változatos és sokrétű szabályok alkalmazandók (ld. Szjt. 41/A-41/K. §§, az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet egésze), javasoljuk a hosszabb érdemi egyeztetést a részletek tekintetében.

Kocsomba Nelli
1

Kocsomba Nelli Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda

A szerzői jogi törvény és a 138/2014 sz. kormányrendelet rendelkezik az árva művek felhasználásról. Egy mű akkor tekinthető árva műnek, ha jogosultja ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik és a felkutatására az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, jóhiszeműen elvégzett jogosultkutatás nem vezetett eredményre. Az árva művek felhasználásának engedélyezése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Szerzői Jogi Osztály) hatáskörébe tartozik, oda kell benyújtani egy kérelmet, hogy engedélyezzék az árva mű felhasználását. A részletes szabályokat a 138/2014. kormányrendelet szabályozza, ami azért lényeges, mert például előírja, hogy mely adatbázisokban tudják a jogosult kilétét felkutatni. Az eljárás díja (jelen esetben szerintem) 92.500 Ft, mert jövedelemszerzés célját szolgálja. Ugyanakkor még a Hivatal megállapítja mérlegeléssel a felhasználás díját is, amelyet letétbe kell helyezni a Hivatalnál. Amennyiben az árva mű felhasználása nem szolgálja a felhasználást közvetett módon sem, akkor 30.000 Ft az eljárás díja. Jelen esetben azonban lehetséges, hogy nem tudja az SZTNH engedélyezni a mű felhasználását. A szerzői jogi törvény 41/B. § (1) bekezdés szerint a felhasználási engedély legfeljebb öt évre szól, Magyarország területére terjed ki, nem kizárólagos, nem átruházható, további felhasználási engedély adására és a mű átdolgozására (29. §) nem jogosít. Mivel a fordítás átdolgozásnak számít, ezért elképzelhető, hogy nem lehet engedélyezni. Javaslom azonban, hogy az egyértelmű állásfoglalás érdekében vegyék fel az SZTNH Szerzői Jogi Osztályával a kapcsolatot. Előtte azonban érdemes azokban az adatbázisokban felkutatni a szerzőt, amelyekre hivatkozik a kormányrendelet.

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
dr. Pozsgay Péter Bagaméry Gáspár 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz
Kérdés beküldve:
Faludi Gábor 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz

Ügyvédek ezen a jogterületen

Faludi Gábor

Faludi Gábor

Ügyvéd

Kocsomba Nelli

Kocsomba Nelli

Ügyvéd

Lohn Balázs

Lohn Balázs

Ügyvéd