Házasságom előtt 20% Házasságom alatt a 20% -ról 25% változott. a cégtulajdonom Az 5% tulajdoni rész felére tarthat igényt váláskor a feleségem?

Cégjog Házassági vagyonjog Kérdés beküldve:

Házasságom előtt alapított 1000 000 Ft törzstőkés családi cégünkben 200 000ft törzstőkém azaz 20 % tulajdoni részesedésem volt Házasságom alatt az 1000 000 törzstőkét 4 000 000 Ft -al megemeltük így az 5 000 000 Ft törzstőkés cégben én a házasság alatti 1 050 000 Ft befizetéssel a 200 000 Ft házasság előtti befizetéssel összesen 1 250 000 törzstőkével a cég 25 % tulajdonosa lettem Tény a házasságom alatt a cégtulajdonom 5% lett magasabb. Az én vélelmem 5% cégtulajdon felére 2,5% e cégértékre tarthat igényt válásom során a feleségem. Az ügyvédje a cégérték 21% felét 10.5%cégértéket követel házassági közös vagyonként A 1 050 000 Ft =21% a házasságom előtti 200 000 Ft =4% összesen 25% Kinek van igaza? Ehhez kapcsolódóan a cégbíróság befizetési igazoláson az első részletemet testvérem fizette be az én 550 000 ft összegű befizetésemet is Ő tejesítette de a cégbejegyzésen ez az összeg az én törzstőkémként lett bejegyezve.Ez igazolás e hogy nem közös pénz a forrás?

Ügyvédek válaszai

dr.Nagy Zoltán
1

dr.Nagy Zoltán Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda

A pontos válaszhoz még ismerni kellene azt az információt is, hogy milyen forrásból - közös avagy külön vagyoni forrásból - emelték meg a tőkét.

Dr. Ábrahám Orsolya
1

Dr. Ábrahám Orsolya dr. Ábrahám Orsolya - egyéni ügyvéd

Pontos válaszhoz tudni kell, hogy milyen vagyonból lett befizetve a törzstőke, valamint azt, hogy együtt éltek-e a cég alapításakor. Üdvözlettel,

Dr. Udvaros Judit
0

Dr. Udvaros Judit Dr. Udvaros Judit ügyvéd

Tisztelt Kérdező! A helyzet nem ennyire lineárisan százalékos - sem az úgy nem igaz, ahogyan Ön értékeli, sem az, ahogyan felesége ügyvédje. Ez kemény gazdasági szakkérdés is. Az Ön tulajdonában lévő üzletrész értéke a lényeges, a befizetések (tőkeemelések) származása (különvagyon közös vagyon, így pl. a testvér Ön javára teljesített befizetése jó eséllyel az Ön különvagyona oldalán jön figyelembe). Fontos: a cég elkülönült jogalany, annak vagyona a cégé, nem a házastársaké, ezért kell az üzletrész értékéből és annak keletkezésébe befektetett összegekből, és az azok által keletkeztetett értéknövekményből kiindulni. Bizonyára a bíróság is szakértőt rendelne ki - véleményem szerint Ön is szerezzen be egy magánszakértői (gazdasági, könyvvizsgáló szakértő által készített) véleményt. Üdvözlettel: Udvaros Judit

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Bagaméry Gáspár 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Farkas Gábor Bagaméry Gáspár 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán Molnár Tóth Gábor 2 Ügyvéd válaszolt