Ha munkaszerződés a munkavállaló részéről nem kerül aláírásra, hivatkozhat-e a próbaidő írásban történő kikötésének elmaradására

Munkajog Kérdés beküldve:

A munkáltató pályázatot írt ki a munkaviszony betöltésére 3 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázatot elnyert munkavállaló munkába lépett, de a munkáltató által aláírt és neki átadott munkaszerződést nem írta alá. Munkáltató a próbaidő utolsó napján a munkaviszonyt indoklás nélkül felmondta. Munkavállaló arra hivatkozik, hogy a próbaidő nem lett írásban kikötve, így a munkáltatói felmondás jogellenes.

Ügyvédek válaszai

Buzási Barnabás
1

Buzási Barnabás Buzási Ügyvédi Iroda

A Munka Törvénykönyve szerint a munkaszerződést írásba kell foglalni, továbbá az alaki kötöttség megsértésével tett jognyilatkozat érvénytelen. Ugyanakkor a jogszabály azt is rögzíti, hogy az érvénytelenség jogkövetkezménye nem alkalmazható, ha a jognyilatkozat a felek akaratából teljesedésbe ment. Ennek alapján, ha a munkavállaló átvette és megismerte a munkaszerződés tartalmát és az abban foglaltakat saját érdekében állóként önként teljesíti, nem kezdeményezi a tervezet (ajánlat) módosítását, a próbaidőt tartalmazó szerződéses kikötés ellen nem emelt kifogást, akkor álláspontom szerint a munkavállalói aláírás elmaradása nem teszi jogellenessé a munkaszerződést és annak tartalmára, így a próbaidő kikötésére a munkáltató igényt alapíthat. Összefoglalva, a munkáltató jogszerűen él a próbaidő alatti megszüntetéssel, ha ez a feltétel szerepelt a munkavállaló részére átadott munkaszerződésben.

Dr. Ábrahám Orsolya
1

Dr. Ábrahám Orsolya dr. Ábrahám Orsolya - egyéni ügyvéd

Tisztelt Kérdező! Az Mt. a munkaszerződés írásba foglalásáról az alábbiak szerint rendelkezik: A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat. Amennyiben a próbaidő szerepel a munkaszerződésben véleményem szerint a jogellenes felmondás nehezen védhető, ám az érvelés nem lehetetlen az aláírás hiánya miatt.

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
dr. Pozsgay Péter 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Dr. Ábrahám Orsolya Buzási Barnabás dr. Pozsgay Péter 3 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd dr. Czeglédy Csaba 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr. Pozsgay Péter 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr. Pozsgay Péter 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz

Ügyvédek ezen a jogterületen

Lefler Mónika

Lefler Mónika

Ügyvéd

Kerpel Dávid

Kerpel Dávid

Ügyvéd

Pozsgay Péter

Pozsgay Péter

Ügyvéd

Kocsomba Nelli

Kocsomba Nelli

Ügyvéd