Egyedileg gyártott termèkek értékesítése interneten, személyre szabottan.

Elektronikus kereskedelem Fogyasztóvédelem Szerződések joga Kérdés beküldve:

Ha egy netes vásárló egyedi, saját terveket tölt fel szabványos, elektronikus formában egy portálra és ott kap a gyárátásra és a szállításra egy árajánlatot, amit elfogad és ki is fizet átutalással. Aztán ez legyártódik a tervei szerint, és kézbesítés is megtörténik. Ebben az esetben elállhat e a vásárló okkal, vagy ok nélkül a vásárlástól? Hiszen az ő tervei alapján készültek el a termék, én azt tovább értékesíteni nem tudom.

Ügyvédek válaszai

Vajda János
1

Vajda János Szecskay Ügyvédi Iroda

Kedves Kérdező! A vásárló az indokolás nélküli elállási jogát nem gyakorolhatja abban az esetben, ha olyan nem előre gyártott termékről van szó, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termékről, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Fontos megjegyezni, hogy ez csak az indokolás nélküli elállásra vonatkozik, vagyis a termék esetleges hibája (vagyis hibás teljesítés) esetén még sor kerülhet elállásra végső esetben. Figyelembe véve a szolgáltatott dolog értékét, illetve az okozott érdeksérelmet, a jogosult a termék hibája esetén több lehetőség közül is választhat: igényelheti az ár leszállítását, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, továbbá elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy annak nem tud eleget tenni, illetve a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke esetleg megszűnt.

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán Halászné dr. Balkay Hanna 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr.Nagy Zoltán Byrdy Wanda 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd Buzási Barnabás 2 Ügyvéd válaszolt