Egy budapesti uszodában a 10 alkalmas bérletemről tavaly fel nem használt alkalmak az évfordulókor elvesztek. Jogszerű-e ez?

Fogyasztóvédelem Kérdés beküldve:

A kártyán szereplő szöveg: A belépések a vásárlás évében érvényesek! Ettől eltekintve se az uszoda honlapján, se a házirendben nem találtam erre vonatkozó információt. A kártyát az év végén töltettem 10 alkalommal, vásárláskor szóban nem hívták fel a figyelmet arra, nem átvihető a következő évre. Kérdésem, hogy a kártyán lévő szöveg elegendő tájékoztatásnak minősül-e, illetve, hogy a "10 alkalmas bérlet" megnevezés nem alkalmas-e a vásárló megtévesztésére? Van-e jogalapom az elveszett alkalmak árának visszatérítését, vagy a kártyán való jóváírását kérni?

Ügyvédek válaszai

Vajda János
2

Vajda János Szecskay Ügyvédi Iroda

Kedves Kérdező! Önmagában az nem jogszerűtlen, hogy egy kedvezményes belépési lehetőséget oly módon biztosítson az uszoda, hogy a bérleten szereplő egységek felhasználását időbeli korláthoz kösse, ahogy az az Ön esetében is történt. Természetesen ennek megfelelő tájékoztatással kell párosulnia, amelynek megvalósulását részletesen kell vizsgálni, kifejezetten pont az Ön által is említett szempontot is, vagyis, hogy a kártyán megvalósul-e a tájékoztatás. Ha az időbeli korlátról nem adnak megfelelő tájékoztatást, akkor fogyasztóvédelmi szempontból alapos lehet az Ön panasza. Álláspontom szerint a kártyán történő figyelemfelhívás megfelel a szokásos és bevett kereskedelmi gyakorlatnak (lásd pl. koncertbelépőkőn történő szerződési feltételekről történő tájékoztatás esete) és egy olyan általános szerződési feltételnek minősül, amelynek tartalmát Ön ismerhette, mielőtt az újabb 10 alkalmat feltöltötte a kártyára. Ettől függetlenül természetesen méltánytalannak tűnhet, hogy Önt például a vásárláskor (vagyis az újabb alkalmak feltöltésekor) nem téjékoztatta még külön az uszoda alkalmazottja, vagyhogy külön figyelemfelhívó tájékoztatások nem voltak elhelyezve a pénztárnál, de ilyen gyakorlatot álláspontom szerint és a megosztott tények ismerete alapján külön nem követel meg a jog az uszodától. Amennyiben továbbra is úgy érzi, hogy Önt méltánytalan hátrány érte, akkor javaslom, hogy első körben próbálja meg a vitát közvetlenül az uszodát üzemeltető vállalkozással rendezni. Ha ez nem vezetne eredményre, akkor a Békéltető Testületnél is kezdeményezhet - díjmentesen - eljárást (http://www.bekeltet.hu/).

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Lohn Balázs 1 Ügyvéd válaszolt

Ügyvédek ezen a jogterületen

Kerpel Dávid

Kerpel Dávid

Ügyvéd

Faludi Gábor

Faludi Gábor

Ügyvéd

Németh Éva

Németh Éva

Ügyvéd

Vajda János

Vajda János

Ügyvéd

Keller Anikó

Keller Anikó

Ügyvéd