Bejelentett munkavállalónak táppénzt követő első munkanapon felmondhat-e a munkáltató és ezt köteles írásban átadni?

Munkajog Kérdés beküldve:

A munkáltató szóban jelzi, hogy létszám csökkentés miatt megválnak a dolgozótól.Van-e teendő, ha nem kap a munkavállaló írásban felmondási papírt? 1 év munkaviszonynál 30 nap a felmondási idő. Ebből mennyit kell a dolgozónak kötelezően ledolgozni és milyen pénzbeli juttatások illetik a dolgozót minimálbér esetében?

Ügyvédek válaszai

dr. Pozsgay Péter
2

dr. Pozsgay Péter

Kedves Kérdező! A táppénz ideje alatt is fel lehet mondani, ugyanakkor a felmondási idő nem kezdődik meg, csupán a munkába való visszatéréstől (elhúzódó keresőképtelenség esetén változik ez a helyzet, de a kérdés valószínűleg nem ilyenre irányul). A felmondás ugyanakkor csak és kizárólag írásban tehető meg, így ha erről írásban (levél, e-mail, sms) nem kapott tájékoztatást, akkor az nem tekinthető közöltnek, tehát Önnek nem mondtak fel. Amennyiben kapott bármilyen írásos értesítést, de az formailag nem megfelelő, akkor 30 napon belül bírósághoz fordulhat az érvénytelenség megállapítása érdekében. Figyelem, a 30 napos határidő jogvesztő! További részletekért keressen bátran a pozsgay.szabo@gmail.com címen. Üdvözlettel: dr. Pozsgay Péter

Buzási Barnabás
2

Buzási Barnabás Buzási Ügyvédi Iroda

A munkaviszonyt a munkáltató kizárólag írásos formában szüntetheti meg. Ha a munkáltató nem ad írásbeli felmondást, de a szóbeli felmondást követően elszámol a munkavállalóval (kilépési dokumentumok átadása), ez a felmondás jogellenes. Ha a munkáltató szóban csak arról tájékoztatja a munkavállalót, hogy létszámcsökkentés lesz, amely várhatóan őt is érinti, akkor az írásbeli felmondás átadásáig a munkaviszony változatlan feltételekkel fennáll. Munkáltatói felmondás esetén a felmondási idő fele időtartamában kell felmenteni a munkavállalót a munkavégzési kötelezettség alól. A felmondási idő alatti munkavégzés esetén munkabér, a felmentés időtartama alatt távolléti díj illeti meg a munkavállalót.

Dr. Ábrahám Orsolya
2

Dr. Ábrahám Orsolya dr. Ábrahám Orsolya - egyéni ügyvéd

Tisztelt Kérdező! A felmondás kizárólag írásban közölhető, azt meg is kell indokolni, valamint annak a megtámadásának a lehetőségéről is írásban kell értesíteni a munkavállalót. Ennek elmaradása esetén a felmondás érvénytelen. A felmondási idő valóban 30 nap - ha a munkaszerződésben más kikötés nem szerepel - ennek fele részéről köteles a munkáltató felmenteni a munkavállalót a munkavégzés alól. A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult. Üdvözlettel

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
dr. Pozsgay Péter 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz
Kérdés beküldve:
dr. Kárpáti Erzsébet 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz
Kérdés beküldve:
Dr. Szücs István dr. Pozsgay Péter 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz