Az üzemben a főművezető-művezető ellenőrizheti a szekrényemet, táskámat, zsebeimet, kabátom alá benézhet ? Vagyonőr nélkül csak úgy???

Munkajog Kérdés beküldve:

A gyár területén van vagyonőr szolgálat de ennél az esetnél nem voltak jelen. A főnökök csak úgy leragasztották a szekrényeket és aki jött annak megnézték. Ilyet lehet?? Elvileg ők is csak alkalmazottak, nincs részük a cégből...zsebeket kutattak tapogattak táskákba kutattak kézzel.. Köszönöm a válaszát..

Ügyvédek válaszai

Gaál András
2

Gaál András Dr. Gaál András Ügyvédi Iroda

Tisztelt Kérdező! Az Ön esetét nem ismerem, így csak általánosságban tudok válaszolni a kérdésére. A Munka Törvénykönyve 9-11. § szakaszában előírja a személyiségi jogok védelmét. 11. § (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. (2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. Tehát a munkáltatónak előzetesen tájékoztatnia kellett volna Önöket az ellenőrzés módjáról és a személyiségi jogaikat az ellenőrzés során tiszteletben kellett volna tartaniuk. Továbbá nem a főművezető, illetve művezető az Ön munkáltatója, tehát utasítás nélkül nem jogosultak a fent leírt magatartásra. Azonban, ha Ön a munkaszerződésében aláírta, hogy a munkáltató szélesebb körben jogosult Önt ellenőrizni, illetve az ellenőrzést végzőknek volt utasításuk, akkor a kérdés megítélése alaposabb bizonyítás lefolytatását igényli, azonban a személyiségi jogok tiszteletben tartása minden esetben kötelező. Minden munkajogi esetben érdemes átgondolni a jogi lépések kezdeményezését, mert valószínűleg negatív következménnyel jár a munkaviszonyra egy jogi eljárás megindítása a munkáltató ellen. Az Ön esetében, amennyiben jogi útra kívánja terelni az ügyet, a Polgári Törvénykönyv alapján sérelemdíjat követelhet munkáltatójától a személyiségi jogai megsértésére hivatkozva. A bírósági eljárásban érdemes ügyvéd segítségét igénybe venni, hiszen pernyertesség esetén, a bíróság határozatának megfelelően a másik félnek az ügyvédi munkadíjat is meg kell térítenie. Tisztelettel: Gaál András

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Dr. Ábrahám Orsolya Buzási Barnabás dr. Pozsgay Péter 3 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Dr. Ábrahám Orsolya 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz
Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd dr. Pozsgay Péter 2 Ügyvéd válaszolt

Ügyvédek ezen a jogterületen

Tóth Virág

Tóth Virág

Ügyvéd

Pozsgay Péter

Pozsgay Péter

Ügyvéd

Kocsomba Nelli

Kocsomba Nelli

Ügyvéd

Gaál András

Gaál András

Ügyvéd