A zálogjog érvényesítése keletkeztet adófizetési kötelezettséget?

Bank és pénzügy Adó Kérdés beküldve:

Zálogjoggal rendelkezünk egy üzleti partnerünk székháza felett, amit a közeljövőben érvényesíteni tervezünk, mivel a cég nem fizeti meg tartozásait Részünkre. Általános forgalmi adó szempontjából ez az ügylet termékértékesítésnek minősül? Keletkezhet-e adófizetési kötelezettségünk a zálogjog érvényesítésére tekintettel?

Ügyvédek válaszai

Farkas Gábor
1

Farkas Gábor Dr. Farkas Gábor Ügyvéd Irodája

Tisztelt Kérdező! A NAV álláspont az, hogy amennyiben a zálogtárgy zálogjogosult által történő értékesítése megtörténik, valójában két termékértékesítés valósulhat meg attól függően, hogy a zálogkötelezett adóalanynak minősül-e vagy sem. Amennyiben a zálogkötelezett adóalany, úgy a zálogalapítás az Áfa-törvény értelmében termékértékesítésnek minősül. (Abban az esetben, ha a zálogkötelezett nem adóalany, a zálogjog alapítása nem minősül termékértékesítésnek, vagyis annak nincsen áfa vonzata.) A másik értékesítés a zálogjogosult és a zálogtárgyat beszerző között valósul meg. Ez utóbbi értékesítés adókötelesnek minősül, függetlenül attól, hogy a zálogkötelezett adóalanynak minősül-e vagy sem. Fontos azonban megjegyezni, hogy a NAV fenti álláspontja még az új Ptk elfogadása előtt alakult ki, és az új Ptk részben megváltoztatta a zálogjog érvényesítésének szabályait is, aminek fényében esetleg az Áfa szabályok is új értelmezést nyerhetnek. Mindenképpen javasolt az ügylet megtervezése, esetleg adótanácsadó bevonásával. Az iratok megtekintése és az ügy alaposabb megbeszélése érdekében javaslom, hogy személyes találkozás érdekében keressék meg irodánkat. Szükség esetén a munkába a velünk együttműködő tapasztalt adótanácsadókat is be tudjuk vonni, a megfelelő megoldás kidolgozása érdekében. Üdvözlettel: dr. Farkas Gábor

Bagaméry Gáspár
1

Bagaméry Gáspár Szecskay Ügyvédi Iroda

Tisztelt Kérdező! Az Ön által felvázolt tényállás termékértékesítés az Áfa tv. szerint, mégpedig nagy valószínűséggel nem is egy, hanem kettő, ez attól függ, hogy harmadik személy vevőnek értékesítik az ingatlant, vagy Önök áveszik azt (erre idén március 15 után kötött zálogszerződések esetén van lehetőség). Ha külső vevő részére Önök értékesítik, akkor megvalósul egy áfa tv. 10.§ c) szerinti speciális termékértékesítés az adós és Önök között, az ingatlan feletti rendelkezési jog átszállása miatt, és ezt követően Önök és a harmadik fél vevő között egy "hagyományos" termékértékesítés. Fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogy az áfa tv. 142.§ f) pontja szerint legalább az egyik ügylet fordított adózás szabályai szerint adózik. Ha Önök veszik át az ingatlan tulajdonjogát az adóstól, akkor egy termékértékesítés valósul meg a fordított adózás szabályai szerint. Ha nem magán úton érvényesítik zálogjogukat, hanem bírósági végrehajtó útján, akkor a fentiek nem alkalmazandóak. Mivel elékpzelhető, hogy az adós adókötelessé tette az ingatlanos ügyleteit, ez tovbb bonyolíthatja a helyzetet, ezért pontos válasz csak a tényállás teljes ismeretében adható. Sikeres végrehajtást kívánok! Üdvözlettel:

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Lohn Balázs 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Bagaméry Gáspár Lohn Balázs 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Farkas Gábor Byrdy Wanda Farkas Gábor Dr. Udvaros Judit 4 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz

Ügyvédek ezen a jogterületen

Gaál András

Gaál András

Ügyvéd

Vajda János

Vajda János

Ügyvéd

 Gero Tamas

Gero Tamas

Ügyvéd

Farkas Gábor

Farkas Gábor

Ügyvéd