A volt osztálytársak személyes adatát a Megyei Levéltár őrzi, mint szervezőnek ezeket a személyes adatokat ki adhatja a levéltár ?

Adatvédelem Kérdés beküldve:

45 év után az osztálynapló a Megyei Levéltárba van. A benne lévő adatok segítségével tudom megkeresni a Magyarországon élő illetve elhunyt vagy külföldön élő osztály társaimat.A lakcím nyilvántartó, temetkezési hivatal és az anyakönyvi hivatal is születési hely, év,hónap,nap és anyja nevét kéri de ezek az adatok az osztálynapló tartalmazza.

Ügyvédek válaszai

Inaktív Ügyvéd
0

Inaktív Ügyvéd

Tisztelt Kérdező! Az osztálytalálkozók szervezéséhez kapcsolódó adatkezelés kérdésével a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ajánlást bocsátott ki (http://www.naih.hu/files/NAIH_2015_4570_V_evfolyam-talalkozo_ajanlas.pdf), amely a felmerülő kérdésekben általános jelleggel kíván választ adni. Az ajánlás ugyan nem tér ki a már levéltárban szereplő adatok kezelésére, ugyanakkor az adatkezelés jogalapja, a kezelhető személyes adatok köre és az adatkezelés egyéb feltételei tekintetében kiindulási pontot jelenthet ebben az esetben is. Fontos azonban megemlíteni, hogy a levéltári törvény (1995. évi LXVI. törvény) speciális szabályokat is tartalmaz a személyes adatokat tartalmazó levéltári anyagok kutatása, illetve az ezekre vonatkozó tájékoztatás nyújtása tekintetében. A vonatkozó szabályok alapján az illetékes levéltár, mint az adatkezelő bírálja el a kérelmet az adatokhoz való hozzáférés tekintetében. A levéltár a levéltári törvényben meghatározott feltételek szerint engedélyezheti csak a kutatást, amelyek között nem szerepel olyan esetkör, amely a jelen esetben életszerűen alkalmazhatónak látszik. A levéltári törvény alapján közlevéltár a kérelmező által megadott - az azonosításhoz szükséges - információk alapján egyedi adatról tájékoztatást nyújt. Kérdés azonban, hogy a megjelölt adatok tekintetében - figyelemmel a NAIH vonatkozó ajánlására is, amely alapján az osztálytalálkozó szervezéséhez kizárólag a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok adhatók ki - nyújtható-e jogszerűen tájékoztatás. A fentieket összefoglalva kétségesnek látszik, hogy az Ön által említett adatokat a levéltár a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel rendelkezésre tudja bocsátani. Ha a kérelmet a levéltár elutasítaná, akkor azt írásban indokolni köteles és a levéltár döntésével szemben bírósági úton jogorvoslatra is sor kerülhet. Üdvözlettel: Pók László

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Még nem született válasz
Kérdés beküldve:
Bagaméry Gáspár Lohn Balázs 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Buzási Barnabás Kocsomba Nelli 2 Ügyvéd válaszolt

Ügyvédek ezen a jogterületen

Lohn Balázs

Lohn Balázs

Ügyvéd

Keller Anikó

Keller Anikó

Ügyvéd

Kovács Tamás

Kovács Tamás

Ügyvéd

Kocsomba Nelli

Kocsomba Nelli

Ügyvéd

Pozsgay Péter

Pozsgay Péter

Ügyvéd

Németh Éva

Németh Éva

Ügyvéd