A pedagógusokra is vonatkozik, hogy 7 munkanap szabadságot saját kérése szerint kell megkapnia?

Munkajog Kérdés beküldve:

Amennyiben igen, kinél és milyen formában kell igényelni a szabadságot KLIK-hez tartozó iskola alkalmazottjaként?

Ügyvédek válaszai

Inaktív Ügyvéd
0

Inaktív Ügyvéd

Tisztelt Kérdező! A pedagógusok jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) vonatkozik elsősorban. A Kjt. szerint a közalkalmazotti jogviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szabályait a Kjt-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A pedagógusok, mint közalkalmazottaknak járó szabadság mértékét és kiadásának módját elsősorban tehát a Kjt. IV. fejezete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról) rendezi. Az Mt. 122. § (2) bekezdésében foglalt szabálytól (amely a 7 munkanap szabadság saját kérésre történő kiadását rendezi) sem a Kjt., sem a nemzeti köznevelésről szóló törvény nem tartalmaz eltérő rendelkezést és e szabály alkalmazhatóságát nem is zárja ki, így véleményem szerint ez a szabály pedagógusok esetében is alkalmazható. Ennek megfelelően tehát a munkáltató évente 7 munkanap szabadságot legfeljebb kettő részletben a közalkalmazott (pedagógus) kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Az erre vonatkozó igényt - az Mt-ben foglalt rendelkezések alapján - 15 nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelenteni. Üdvözlettel: Pók László

További kérdések ebben a témakörben

Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
Inaktív Ügyvéd 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr. Pozsgay Péter dr. Czeglédy Csaba 2 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr. Kárpáti Erzsébet 1 Ügyvéd válaszolt
Kérdés beküldve:
dr. Pozsgay Péter 1 Ügyvéd válaszolt

Ügyvédek ezen a jogterületen

Tar Adrienn

Tar Adrienn

Ügyvéd

Kocsomba Nelli

Kocsomba Nelli

Ügyvéd

Tóth Virág

Tóth Virág

Ügyvéd